VZV - Technické kontroly a revize LPG

Na základě ČSN 268505 provádíme technické kontroly manipulačních vozíků všech tříd a druhů přímo u zákazníka.

Po provedení technické kontroly manipulačního vozíku je vypracován a předán protokol o technické prohlídce. V případě, že vozík vyhovuje technickému stavu pro další provoz, je vylepena kontrolní známka s vyznačeným termínem příští technické kontroly.


Dále provádíme revize LPG motorů manipulačních vozíků a automobilů.