VZV - Školení

Naše firma provádí základní a opakované školení řidičů manipulačních vozíků. Tato školení provádíme v učebně naší firmy s využitím vlastních manipulačních vozíků nebo přímo u zákazníka s jeho manipulačním vozíkem. Vše probíhá v normálním provozu, za kterého řidiči manipulačních vozíků pracují.

Školení řidičů manipulačních vozíků je prováděno na základě platných zákonů, vyhlášek a ustanovení. Po úspěšném absolvování kurzu je uchazeči vydán průkaz řidiče manipulačních vozíků dané třídy a druhu. Při opakovaném školení řidičů manipulačních vozíků je vydáno osvědčení o provedení opakovaného školení a protokol o přezkoušení.


Ceny školení jsou účtovány individuálně dle třídy a druhu stroje a podle počtu uchazečů.


Specifikace manipulačních vozíků

Specifikace manipulačních vozíků si můžete stáhnout a vytisknout po kliknuti na náhled.Přihláška

Žádost o přijetí k výcviku a zkoušce si můžete stáhnout a vytisknout po kliknuti na náhled.