VSOSS - Školení

Školící středisko obsluh stavebních strojů schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Zajišťujeme základní kurzy obsluh stavebních strojů v našem školícím středisku. V případě většího počtu uchazečů z jiného regionu je možno provádět školení i v jiných regionech.

Školení je zakončeno praktickou a teoretickou zkouškou, prováděnou zkušebními komisaři. Po jejím úspěšném absolvování je uchazeči vydán průkaz obsluh stavebních strojů na daný typ stroje. V cyklu 24 měsíců provádíme přezkoušení obsluh stavebních strojů za účelem zopakování bezpečnostních předpisů.


Ceny školení jsou účtovány individuálně dle počtu uchazečů.


Kategorie, skupiny a podskupiny strojů

Kategorie, skupiny a podskupiny strojů si můžete stáhnout a vytisknout po kliknuti na náhled.Přihláška

Přihlášku k odborné zkoušce si můžete stáhnout a vytisknout po kliknuti na náhled.